ΠΡΟΛΗΨΗ

Μιχλης Ι. Μντακας

Κτηνατρος

 

ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΑ

Δεν υπρχει ιδιοκττης σκλου που να μην χει λθει πμπολες φορς αντιμτωπος με προσβολ του ζου του απο εξωπαρσιτα.

Υπρχουν πολλ διαφορετικ εδη εξωπαραστων που προσβλουν τους σκλους, τα συνηθστερα μως εναι τα τσιμπορια και οι ψλλοι.

Εξωπαρσιτα , υπρχουν σε λες τις περιοχς της χρας και ιδιατερα σε περιοχς που συνυπρχουν παραγωγικ ζα. Τα ζα που ζον σε ανοικτος χρους, (  κποι, αγροτικς περιοχς ), παρουσιζουν μεγαλτερη συχντητα εμφνισης εξωπαραστων.

Παρ την γενικτερη ποψη τι πρβλημα εξωπαρασιτσεων υπρχει μνο κατα τη διρκεια των θερμν μηνν του τους, η αλθεια εναι τι τσιμπορια και ψλλοι υπρχουν λο το χρνο, ανεξρτητα απο τις θερμοκρασες. Επειδ μως οι υψηλτερες θερμοκρασες ευνοον την ανπτυξη και τον πολλαπλασιασμ τους, εναι συχντερα κατα τη διρκεια των θερμτερων μηνν ( Απο Μρτιο μχρι Σεπτμβριο)

Τα εξωπαρσιτα δεν εναι μνον ενοχλητικ και αντιαισθητικ, αλλ εναι ταυτχρονα και επικνδυνα για την υγεα του ζου, διτι μεταφρουν σαν ξενιστς και μεταδδουν επικνδυνα νοσματα προκαλντας ανεπιθμητες και πολλς φορς δσκολες στη θεραπεα τους παθολογικς καταστσεις.

Τα τσιμπορια  μεταδδουν μα αρκετ επικνδυνη ασθνεια , την Ερλιχωση, εν με τις τοξνες τους μολνουν το αμα του σκλου και προκαλον Κροτωνικ παρλυση

Οι ψλλοι προκαλον ντονα δερματολογικ προβλματα, αλλεργικς καταστσεις και παρασιτσεις του πεπτικο

Η ερλιχωση εναι αιμορραγικ νσημα του σκλου οφειλμενο σε παρσιτα του εδους Ehrlichiaπου μεταδδονται απο τσιμπορια του εδους Rhipicephalus    ( σκληρ τσιμπορια ). Αν δεν διαγνωσθε εγκαρως μπορε να οδηγσει στο θνατο του ζου λγω αιμορραγιν που προκαλονται απο την μεωση της πηκτικτητος του αματος.

Η κροτωνικ παρλυση, ( κρτωνας=τσιμπορι), εναι δηλητηραση του ζου απο τοξνες που εκκρνονται απο τα τσιμπορια, και μπορε να οδηγσει σε θνατο σε μνιμες αλλοισεις του νευρικο συστματος του ζου.

Η καθαριτητα του ζου και του περιβλλοντος στο οποο ζε ειναι σημαντικς αλλ δεν επαρκον. Δεδομνου δε τι για την μετδοση των νοσημτων για τα οποα ευθνονται τα τσιμπορια δεν απαιτεται η μακροχρνια παραμον τους επνω στο ζο αλλα αρκι ενα και μνο τσμπημα, εναι κατανοητ τι εναι σημαντικτατη η πρληψη.

Οι ιδιοκττες δεν θα πρπει να περιμνουν να ανακαλψουν εξωπαρσιτα επνω στο ζο τους, αλλ να φροντζουν για την προληπτικ αντιπαρασιτικ προστασα του.

Υπρχουν στην αγορ αξιλογα αντιπαρασιτικ προιντα ( σπραιυ, περιλαμια, κ.λ.π) για προληπτικ χρση επνω στο ζο, αλλα και προιντα για χρση στο περιβλλον που ζε.  Σημαντικ εναι να χρησιμοποιονται τα προιντα αυτ καθ’ λη τη διαρκεια του τους και χι μνο τους θερμος μνες.

Μα απλ εξταση αματος σε τακτ χρονικ διαστματα, μπορει να αποκαλψει εγκαιρως και αρκετ πριν την εμφνιση κλινικων συμπτωμτων μα πιθαν προσβολ απο Ερλιχωση, και να κνει ευκολτερη και αποτελεσματικτερη την αντιμετπισ της.

 

  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δεν νομζω τι στη σημεριν εποχ εναι απαρατητο να εξηγσει κανες τη σημασα της καθαριτητος τσο σε σχση με το σμα του ζου, σο και σε σχση με το περιβλλον στο οποιο ζε. Ωστσο πολλς φορς οι κτηνατροι ερχμαστε αντιμτωποι με το ερτημα των ιδιοκτητν των ζων σχετικ με τη συχντητα λουσματος του ζου τους. Πολλς εναι οι απψεις που ακογονται, (για το σμγμα που προστατεει το δρμα του ζου, για την ξηροδερμα και τριχπτωση που προκαλε το συχν λοσιμο, κ.λ.π.).  Η προσωπικ μου θση εναι απλυτα σαφς και ξεκαθαρισμνη.   Ποτ καννας – νθρωπος ζο – δεν κινδυνεει απο την καθαριτητα.  Αρκε να τηρονται ορισμνες συνθκες: 

α. Προσοχ στα κρυολογματα. Διαλξτε την κατλληλη ηλιλουστη μρα, και χρησιμοποιστε χλιαρ νερ. Μην αφνετε το ζο σας βρεγμνο μετα το λοσιμο. Στεγνστε το με μα πετστα, και , γιατι χι, χρησιμοποιστε το σεσσουρ που διαθτετε για εσς για να απομακρνετε τη υγρασα απο πνω του. 

β. Μη χρησιμοποιετε σαμπουν που προορζονται για ανθρπινη χρση. Χρησιμοποιεστε να καλ σαμπουν ειδικ για ζα. 

γ. Προσξτε τα αυτι του. Το  νερ που θα μπε στα αυτι του σκλου σας κατα τη διρκεια του λουσματος μπορε να σας βλει σε μπελδες, προκαλντας ερεθισμος και ωττιδες. Πριν το λοσιμο τοποθετστε μσα στον ακουστικ προ να κομμτι βαμβκι που χετε αδιαβροχοποισει με λιγη βαζελνη. Μετα το λοσιμο αφαιρστε το βαμβκι και σκουπστε την υγρασα που πιθανν χει μενει μσα στον ακουστικ προ.

 

Ιδιατερα για τα ζα που ζον ξω απο το σπτι, θα πρπει να λαμβνεται ιδιατερη μριμνα για την καθαριτητα του περιβλλοντος τους. Η τακτικ και σχολαστικ καθαριτητα θα σας προφυλξει απο πολλς δυσρεστες εμπειρες. Προσπαθστε να εκπαιδεσετε τα ζα σας να σβονται το περιβλλον τους και να αποκτσουν καθαρς συνθειες. Ξεχωρστε τον χρο που χρησιμοποιον για να αναπαυονται, απο το χρο που τρωνε και φυσικ τον χρο που κνουν τις φυσικς τους ανγκες. Οπου εναι δυνατν διαμορφστε τον χρο τσι στε να σας προσφρει μεγαλτερη ευκολα και δυναττητες πλυσματος και καθαριτητος (κεκλιμνο εππεδο, αποχτευση, κ.λ.π.) . Μη διστζετε να χρησιμοποιετε σε τακτα χρονικ διαστματα για την απολμανση του χρου, κποιο ακνδυνο για το ζο απολυμαντικ που θα σας υποδεξει ο κτηνατρς σας. Τλος συμβουλευτετε κποιον ειδικ για το πως θα μπορσετε να εφαρμσετε, ακνδυνα για το ζο σας, τοπικς μυοκτονες και εντομοκτονες.

 

 

, , .

1983. . , .

, .